Informacje nieudostępnione

Zasady udostępniania informacji:

  1. Informacje niedostępne w biuletynie udostępniane są na wniosek znajdujący się w poniższym załączniku.
  2. Jeżeli informacje znajduje się na stronie BIP SP 10 w Piotrkowie Trybunalskim nie ma możliwości żądania ich udostępnienia.
  3. Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie są dostępne w formie ustnej bądź pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.
  4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
  5. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadku, gdy wymaga to poniesienia
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Ewa Baranowska
data: 29-03-2015
wytworzył: Wioletta Matuszczyk
data: 29-03-2015
data: 29-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 632