Struktura własnościowa, majątek

MAJĄTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 NA 31.10.2019

AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym budynki i lokale: 4.713.967,92

Pozostałe środki trwałe: 531.839,42

Księgozbiór: 123.901,38

Wartości niematerialne i prawne: 43.550,54

ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Stan konta ZFŚS: 60.666,63

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 43.550,54

Umorzenie środków trwałych: 1.292.576,23

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 655.740,80

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Michał Czarczyk
data: 05-11-2019
wytworzył: Michał Czarczyk
data: 05-11-2019
data: 05-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-11-2019 - Edycja treści
  • 29-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 763