KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z póź. zm.) o ochronie danych osobowych.
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 6. Instrukcja Kancelaryjna SP 10
 7. Instrukcja o Składnicy Akt w SP10

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja zastępstw, tego nie wiem robi to dyrektor
 • Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
 • Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji dzieci z obwodu
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych pracowników
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji sekretariatu
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja wyjść,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Składnica akt dokumentacji szkolnej.
 • Ewidencja nieobecności w pracy ( zwolnienia lekarskie, dni opieki nad dzieckiem, urlop bezpłatny)
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja osób korzystających z Funduszu Socjalnego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia,
 • Karty wycieczek szkolnych
 • Rejestr pobierania i zdawania kluczy,
 • Rejestr upoważnień,
 • Rejestr duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 • Rejestr faktur,
 • Rejestr przesyłek poleconych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja klasowa:

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag,
 • Protokoły z zebrań klasowych.

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP SP 10 i w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)

 1. Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do SP 10
  Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępnia się powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu upoważnienia na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Ewa Baranowska
data: 29-03-2015
wytworzył: Wioletta Matuszczyk
data: 29-03-2015
data: 29-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 960